top of page
webheader.jpg

แบบฟอร์มสมัคร
นักวาดเว็บคอมมิค

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566

arrow&v
เคยมีประสบการณ์การเขียนคอมมิค โดจิน หรือเว็บคอมมิคหรือไม่
ประเภทการส่งผลงาน

เรียบร้อย! ขอบคุณที่สนใจเข้าร่วมกับ Yaomic

bottom of page