top of page

เงื่อนไขการใช้งาน Yaomic

เงื่อนไขการใช้งานที่ระบุไว้ในที่นี้แสดงให้เห็นถึงข้อกำหนดระหว่าง บริษัท คานะ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0115563007048 (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า บริษัท) และคุณ ในฐานะผู้ใช้งาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการที่ บริษัท จัดหาให้

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

 

คำจำกัดความ

สำหรับวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้งาน Yaomic นี้:

 

บัญชี หมายถึงบัญชีผู้ใช้เฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อให้คุณเข้าถึงบริการของเราหรือบางส่วนของบริการของเรา

 

App Store หมายถึงบริการการจัดจำหน่ายแบบดิจิทัลที่ดำเนินการและพัฒนาโดย Apple Inc. (Apple App Store)

 

เหรียญ หมายถึงสกุลเงินเสมือนที่คุณสามารถซื้อและหรือได้รับมา ซึ่งสามารถแลกเป็นเนื้อหาที่นำเสนอโดยบริการ

 

เนื้อหา หมายถึงการ์ตูนดิจิทัล นิยาย รูปภาพหรือเนื้อหาดิจิทัลประเภทอื่น ๆ รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่จัดเตรียมโดยบริการ

ข้อเสนอแนะ หมายถึงข้อเสนอแนะนวัตกรรมหรือข้อเสนอแนะที่คุณส่งมาเกี่ยวกับคุณลักษณะประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะของบริการของเรา


สมาชิก หมายถึง บัญชีที่ได้มีการสมัครสมาชิกและคงสถานภาพสมาชิกเพื่อการเข้าถึงเนื้อหาประเภทคอมมิคและหรือนิยายแบบไม่จำกัด ทั้งแบบรายเดือนหรือรายปี

 

Google Play หมายถึงบริการการจัดจำหน่ายแบบดิจิทัลที่ดำเนินการและพัฒนาโดย Google LLC (Google Play Store)
 

บริการ หมายถึงแอปพลิเคชัน Yaomic และเว็บไซต์ Yaomic

 

โพสต์ของผู้ใช้ หมายถึงคุณลักษณะของบริการของเราที่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์หรือส่งข้อมูลรวมทั้งข้อความรูปภาพหรือข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ บนบริการ


แอปพลิเคชัน Yaomic หมายถึงพอร์ทัลเนื้อหา โปรแกรมสำหรับอ่านเนื้อหา แอปพลิเคชัน เว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ของ บริษัท ซึ่งคุณสามารถใช้เรียกดู ซื้อ ดาวน์โหลด อ่าน เข้าถึง หรือใช้เนื้อหา ที่เรานำเสนอภายใต้บัญชีผู้ใช้ของคุณ

 

เว็บไซต์ Yaomic หมายถึง www.yaomic.com

 

1) การยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

โดยใช้แอปพลิเคชัน Yaomic เว็บไซต์ Yaomic หรือใช้บริการหรือดาวน์โหลดและหรือคลิกที่ปุ่ม หรือทำเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมายที่ระบุว่าคุณยินยอม แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิงทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลง”)

 

ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดโดยและระหว่าง บริษัท และคุณเท่านั้นไม่ใช่กับ App Store และหรือ Google Play  แม้ว่า App Store และหรือ Google Play  จะไม่ได้เป็นภาคีของข้อตกลงนี้ แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะบังคับใช้กับคุณในฐานะผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ

 

ข้อตกลงนี้มีผลกับผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้และคนอื่นๆ ที่เข้าถึงหรือใช้บริการรวมถึงผู้ใช้ที่อาจมีส่วนร่วมในเนื้อหาและหรือโพสต์ของผู้ใช้

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงคุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้บริการของเรา

 

2) เงื่อนไขการอนุญาตแบบจำกัด

บริษัท ให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ที่เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ในการดาวน์โหลด ติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชัน Yaomic และเว็บไซต์ Yaomic อย่างเคร่งครัดตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน Yaomic เว็บไซต์ Yaomic และบริการ บนอุปกรณ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมได้เท่านั้น

การอนุญาตที่ บริษัท มอบให้แก่คุณเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์เท่านั้น ตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้โดยเคร่งครัด

 

คุณตกลงที่จะไม่:

ก) อนุญาต ขาย ให้เช่า เช่าช่วง มอบหมาย แจกจ่าย ส่งต่อ เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากแอปพลิเคชัน Yaomic และหรือเว็บไซต์ Yaomic

ข) แก้ไข สร้างผลงานลอกเลียนแบบ ถอดประกอบ ถอดรหัสย้อนกลับ ถอดการคอมไพล์หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน Yaomic และหรือเว็บไซต์ Yaomic

ค) ลบ แก้ไขหรือปิดบังประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใดๆ (รวมถึงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า) ของ บริษัท หรือ บริษัท ในเครือ คู่ค้า ซัพพลายเออร์หรือผู้อนุญาตของแอปพลิเคชัน Yaomic และหรือเว็บไซต์ Yaomic

 

3) การอัปเดตและการแก้ไข

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขระงับหรือยุติชั่วคราวหรือถาวรของแอปพลิเคชัน Yaomic และหรือเว็บไซต์ Yaomic รวมถึงบริการอื่นใดที่เชื่อมต่อโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดใดๆต่อคุณจากการระงับดังกล่าว

 

บริษัท อาจให้การเพิ่มเติมหรือปรับปรุงคุณสมบัติการทำงานของแอปพลิเคชัน Yaomic และหรือเว็บไซต์ Yaomic เป็นครั้งคราวซึ่งอาจรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องการอัปเดต การอัปเกรด และการปรับเปลี่ยนอื่นๆ

 

การอัปเดตอาจแก้ไขหรือลบคุณสมบัติและหรือฟังก์ชันบางอย่างของแอปพลิเคชัน Yaomic และหรือเว็บไซต์ Yaomic คุณยอมรับว่า บริษัท ไม่มีภาระผูกพันในการ (i) ให้การอัปเดตใดๆ หรือ (ii) ยังคงให้หรือเปิดใช้งานคุณสมบัติและหรือฟังก์ชันเฉพาะใดๆ ของแอปพลิเคชัน Yaomic และหรือเว็บไซต์ Yaomic ให้กับคุณ

 

คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าการอัปเดตทั้งหมดหรือการแก้ไขอื่นใดจะ (i) ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน Yaomic และหรือเว็บไซต์ Yaomic และ (ii) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

 

4) บัญชีผู้ใช้

เมื่อคุณสร้างบัญชีกับเราคุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา การไม่ทำเช่นนั้นถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ซึ่งอาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกยุติการใช้งานในบริการของเราในทันที

เราไม่มีภาระผูกพันในบัญชีหรือการลงทะเบียนที่เกิดกับแพลตฟอร์มหรือระบบของบุคคลที่สามหรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าว ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีจากบุคคลที่สามดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขโดยคุณและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

 

คุณต้องมีอายุอย่างน้อยสิบสาม (13) ปี (หรืออายุเทียบเท่าขั้นต่ำ ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลของคุณที่ระบุ "อายุขั้นต่ำ") เพื่อเข้าถึงเนื้อหาหรือใช้บริการของเรา การใช้บริการโดยบุคคลที่อายุต่ำกว่าอายุขั้นต่ำไม่ได้รับอนุญาตหากไม่มีผู้ปกครองที่ถูกต้อง หรือได้รับความยินยอมจากตัวแทนและหากคุณอายุต่ำกว่าเกณฑ์คุณสามารถใช้บริการภายใต้การดูแลของตัวแทนและตัวแทนของคุณต้องอ่านและตกลงกับข้อตกลงนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้บริการ เราอาจขอให้คุณแสดงหลักฐานแสดงความยินยอมของตัวแทนของคุณหรือหลักฐานอายุของคุณและเราอาจยุติการใช้บริการของคุณหากพบว่าตัวแทนหรือหลักฐานใดๆ ไม่ถูกต้อง

 

5) การสมัครสมาชิกและสถานภาพสมาชิก

คุณจะได้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงเนื้อหาแบบการ์ตูนและหรือนิยายได้แบบไม่จำกัดจำนวนเรื่องและจำนวนตอนโดยการสมัครสมาชิกและคงไว้ซึ่งสถานภาพสมาชิก โดยคุณอาจต้องชำระค่าสมาชิกในแบบรายเดือนหรือรายปี ซึ่งค่าสมาชิกดังกล่าวไม่สามารถคืนเป็นเงินได้

สถานภาพสมาชิกของคุณจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่คุณได้เลือกสมัครสมาชิก โดยค่าสมาชิกจะถูกเรียกเก็บก่อนถึงวันที่สถานภาพสมาชิกจะสิ้นสุด คุณสามารถที่จะยกเลิกการต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติได้ตลอดเวลาก่อนที่จะถึงรอบการต่ออายุสมาชิกตามแต่นโยบายของผู้ให้บริการ เมื่อมีการยกเลิกการต่ออายุสมาชิก สถานภาพสมาชิกจะคงอยู่จนถึงวันสิ้นสุดสถานภาพในรอบนั้นๆ คุณสามารถใช้บัญชีที่สมัครสมาชิกแล้วเข้าถึงเนื้อหา รวมถึงดาวน์โหลดเนื้อหาเพื่อจัดเก็บในอุปกรณ์ของตนเองที่ใช้บัญชีดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาที่สถานภาพสมาชิกยังคงอยู่ 

สมาชิกอาจได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆตามแต่ช่วงเวลา ทั้งนี้สิทธิพิเศษต่างๆ รวมถึงค่าสมาชิก และประเภทของสมาชิก ทางบริษัทจะเป็นผู้กำหนดและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

6) ทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหา

คุณเข้าใจและยอมรับว่าแอปพลิเคชัน Yaomic และเว็บไซต์ Yaomic เป็นของ บริษัท และเนื้อหาที่ให้บริการเป็นของ บริษัท หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้กับ บริษัท

แอปพลิเคชัน Yaomic เว็บไซต์ Yaomic และเนื้อหาได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่นๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง

 

ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าและองค์ประกอบเครื่องหมายการค้าของเราร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท

 

การใช้เนื้อหา บริษัท ให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอน สามารถเพิกถอนได้ ในการเข้าถึง ดูและดาวน์โหลดเนื้อหา เมื่อเข้าใช้บริการและเป็นการอนุญาตเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาลงในอุปกรณ์ของคุณได้เฉพาะกับฟังก์ชันดาวน์โหลดที่ให้บริการโดยเรา โดยมีเงื่อนไขว่าเนื้อหาที่ดาวน์โหลดดังกล่าวจะได้รับการจัดการโดยบริการของเรา หรือในเนื้อหาบางประเภทเช่นรูปภาพ บริการของเราจะจัดให้มีซึ่งฟังชั่นการใส่ลายน้ำ เพื่อใส่ลายน้ำแสดงสิทธิ์ของเจ้าของสิทธิ์บนเนื้อหาที่ได้ดาวน์โหลดไป

 

การระงับการเข้าถึง เราอาจระงับ กำหนดใหม่ หรือยุติสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาบางอย่าง ในกรณีที่มีปัญหาสิทธิ์ หรือปัญหาทางกฎหมายอื่น ๆ

 

ข้อจำกัดการใช้งาน คุณต้องไม่คัดลอก แจกจ่ายต่อ ขาย ให้เช่าหรือให้สิทธิ์ช่วงฃต่อเนื้อหา และคุณต้องไม่พยายามเอาชนะหรือแฮ็กการเข้ารหัสใดๆ หรือคัดลอกการป้องกันเนื้อหา และคุณต้องไม่แก้ไข หรือสร้างงานที่คล้ายกันโดยเจตนาหรือดัดแปลงเนื้อหา และคุณต้องไม่ทำซ้ำซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การถ่ายภาพ การบันทึกวิดีโอและการถ่ายสำเนาเนื้อหาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหา

 

7) โพสต์ของผู้ใช้และข้อเสนอแนะถึงเรา

คุณยอมรับว่าความคิดเห็นหรือการโพสต์ของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว บุคลิกภาพหรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าความคิดเห็นหรือการโพสต์ของคุณจะไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจารหรือผิดกฎหมายหรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อบริการ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความคิดเห็นหรือโพสต์ที่คุณทำและต่อความถูกต้องของความคิดเห็น เราไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือการโพสต์ของคุณ

 

คุณให้สิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดในข้อเสนอแนะใดๆ ที่คุณให้กับ บริษัท หากการมอบหมายดังกล่าวไม่ได้ผลไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณตกลงที่จะให้สิทธิ์แก่ บริษัท แบบไม่ผูกขาดถาวร ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ใช้ได้ทั่วโลกและอนุญาตในการใช้ทำซ้ำ เปิดเผย อนุญาตช่วง แจกจ่าย แก้ไขและใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะได้โดยไม่จำกัด

 

8) เหรียญและการซื้อ

เนื้อหาบางส่วนในบริการของเราอาจต้องมีการใช้เหรียญเพื่อให้คุณเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวได้

8.1 เราจะมอบเหรียญให้คุณตามวิธีการที่ระบุไว้โดยบริษัทเท่านั้น เช่นการซื้อ ข้อเสนอพิเศษและหรือกิจกรรมอื่นๆ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

จำหน่ายสำหรับเหรียญได้ตลอดเวลาและจำนวนเหรียญที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงเนื้อหาจะถูกกำหนดโดย บริษัท

 

8.2 เหรียญไม่ได้มีมูลค่าใดๆใน "โลกแห่งความจริง" หรือแสดงถึงยอดเครดิตใดๆของ "เงินในโลกแห่งความจริง" และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็น "เงินในโลกแห่งความจริง" ได้ คุณได้รับการอนุญาตแบบ จำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอน สามารถเพิกถอนได้ สำหรับการใช้งานเหรียญ ซึ่งเป็นการใช้งานส่วนบุคคลภายในบริการของเราเท่านั้น

 

8.3 เหรียญสามารถใช้ได้เฉพาะกับบัญชีที่ได้รับเหรียญนั้นเท่านั้น และไม่สามารถถูกโอนไปยังบัญชีอื่นได้

 

8.4 เหรียญที่คุณซื้อถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เว้นแต่จะถูกบังคับโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ในกรณีเช่นนี้ บริษัท จะดำเนินการคืนเงินตามการบังคับใช้ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

8.5 คุณไม่ได้รับอนุญาตให้โอนเหรียญไปยังบัญชีอื่น รวมทั้งไม่ได้รับอนุญาตในการให้อนุญาตช่วง แลกเปลี่ยน ขาย หรือพยายามแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่นซึ่งมีมูลค่าใดๆนอกบริการ บริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน หรือป้องกันการใช้เหรียญ หากเราสงสัยว่ามีกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง

 

9) นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณจะขึ้นอยู่กับการยอมรับและการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายถึงนโยบายและขั้นตอนของเราเกี่ยวกับการรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้บริการและบอกคุณเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณและวิธีที่กฎหมายปกป้องคุณ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสามารถดูได้ที่ www.yaomic.com/privacy-policy โปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

โดยการยอมรับข้อตกลงนี้หรือใช้บริการของเรา คุณรับทราบว่า คุณตกลงและยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในที่นี้

 

10) การยุติ

เราอาจยกเลิก ยุติหรือระงับบัญชีของคุณทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดใดๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงหากคุณฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ ในกรณีของการยุติดังกล่าวคุณต้องหยุดการใช้บริการและเนื้อหาทั้งหมดและ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงและการใช้บริการและเนื้อหาทั้งหมด

ความล้มเหลวของ บริษัท ในการใช้เงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดดังกล่าวหรือสิทธิ์ใดๆหรือการเยียวยาใดๆ ของ บริษัท

 

11) ข้อจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัท หรือซัพพลายเออร์ของบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยกรณีพิเศษ โดยบังเอิญ โดยอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียข้อมูลหรือสารสนเทศอื่นๆ สำหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจสำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคล การสูญเสียความเป็นส่วนตัวที่เกิดจากหรือในทางใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและหรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามที่ใช้กับบริการ หรือ เป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดนี้) แม้ว่า บริษัท หรือผู้อนุญาตรายใดจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวและแม้ว่าการแก้ไขจะล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็ตาม

 

แม้ว่าคุณจะได้รับความเสียหายใดๆก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของ บริษัท และผู้อนุญาตภายใต้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้และการเยียวยาเฉพาะสำหรับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจะจำกัด อยู่ที่จำนวนเงินที่คุณจ่ายจริงผ่านบริการของเรา

 

12) การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและระงับซึ่งผลที่จะเกิดกับ บริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าและผู้อนุญาต(ถ้ามี) จากการเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องใดๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายในการสอบสวนอันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้น จากหรือเกี่ยวข้องกับ: (ก) การใช้บริการของคุณ; (ข) โพสต์หรือการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้ของคุณ; (ค) การละเมิดข้อตกลงนี้หรือกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ หรือ (ง) การละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม

 

13) ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

การใช้บริการถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว แอปพลิเคชัน Yaomic เว็บไซต์ Yaomic และเนื้อหา ถูกจัดให้มีให้กับคุณ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" และด้วยความผิดพลาดและข้อบกพร่องทั้งหมดโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ในนามของบริษัทเองและในนามของบริษัทในเครือรวมถึงผู้อนุญาตและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดอย่างชัดเจน ไม่ว่าโดยแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริการรวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดเกี่ยวกับความสามารถในการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะกรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดสิทธิ์และการรับประกันที่อาจเกิดขึ้นจากการติดต่อ การปฏิบัติงาน การใช้งานหรือการปฏิบัติทางการค้า โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น บริษัท ไม่ให้การรับประกันหรือการดำเนินการใดๆ และไม่ได้เป็นตัวแทนใดๆ ว่าบริการจะตรงตามความต้องการของคุณ บรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ หรือเข้ากันได้ หรือทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น ระบบหรือบริการอื่นใด ทำงานโดยไม่หยุดชะงัก เป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ หรือความน่าเชื่อถือใดๆ หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ ว่าสามารถแก้ไขได้หรือจะได้รับการแก้ไข

 

โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งบริษัท และผู้ให้บริการของบริษัท ไม่ได้ทำการรับรองหรือรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย: (i) เกี่ยวกับการดำเนินการหรือความพร้อมใช้งานของบริการหรือข้อมูล เนื้อหาและวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ด้วย; (ii) บริการจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด (iii) เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ให้ไว้ผ่านบริการ หรือ (iv) บริการ เซิร์ฟเวอร์ เนื้อหาหรืออีเมลที่ส่งจากหรือในนามของ บริษัท ปราศจากไวรัส สคริปต์ ม้าโทรจัน เวิร์ม มัลแวร์ ไทม์บอมบ์ หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ บริษัท ไม่รับประกัน รับรองรับประกัน หรือยืนยันความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่โฆษณาหรือนำเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านบริการหรือบริการใดๆ ที่มีการเชื่อมโยงหรือนำเสนอในแบนเนอร์ใดๆ หรือโฆษณาอื่นๆ และ บริษัท จะไม่เป็นผู้ที่จะรับผิดชอบต่อการตรวจสอบธุรกรรมใดๆ ระหว่างคุณและผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามในทางใดก็ตาม

 

14) การเป็นโมฆะและการสละสิทธิ์

หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ถือว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้องข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนแปลงและตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดดังกล่าวในขอบเขตสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลืออยู่

 

15) การแก้ไข

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดของข้อตกลงได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์ข้อตกลงที่แก้ไขแล้วบนแอปพลิเคชัน Yaomic และหรือเว็บไซต์ Yaomic สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะพิจารณาจากดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

การเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อตกลงแสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงฉบับแก้ไข

 

16) กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ในกรณีที่ บริษัท ได้ให้คำแปลของข้อตกลงฉบับภาษาไทยแก่ผู้ใช้ (“ฉบับภาษาไทย”) ฉบับภาษาไทยจะควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และ บริษัท ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างฉบับภาษาไทยและคำแปล ข้อกำหนดในฉบับภาษาไทยจะมีผลเหนือกว่าคำแปลอื่นใด ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

 

17) การปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

คุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การห้ามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดให้เป็นประเทศ "ที่สนับสนุนผู้ก่อการร้าย" และ (ii) คุณไม่ใช่ ผู้ท่ีอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ต้องห้ามหรือถูกจำกัด ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

 

18) ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลง บริการ หรือเนื้อหาคุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่: support@yaomic.com

 

สิ้นสุดเนื้อหา

ปรับปรุงครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2565

bottom of page